wastong tamang pagtatapon ng basura. Ayon sa naturang batas, ipinagbaba